Med fokus på håndtering av presentasjoner, logistikk samt betydningen av å tilrettelegge miljøet for foredragsholdere, gir vi
trygghet til mennesket som formidler budskapet.

Noen av de tjenester og produkter vi tilbyr:
Lyd for tale, program og artister
Lysproduksjon fra enkle sceniske opptredender, til store arrangementer med krevende behov for lysdesign
Visuell avvikling av presentasjoner og videoer
Projektorer, skjermer og lerreter i forskjellige størrelser
Kameraproduksjon
Live streaming av arrangementer
Simultantolking
Votering med mentometerknapper

Vi har erfaring fra de fleste arrangementslokaler i landet, og bruker deres eksisterende ressurser for optimalisering av teknisk
løsning målt mot kostnad.

Firmaet ble etablert i 2001 og vi gjennomfører gjennomsnittlig 100-150 arrangementer i alle størrelser hvert år. Blant de faste
medarbeiderne er det opparbeidet erfaringer fra tekniske leveranser til møter, konferanser, kongresser, landsmøter og andre
arrangementstyper siden 1992.

Vi har et spesielt fokus på arbeidsmiljø siden vi har erkjent at firmaets desidert viktigste ressurs er motiverte medarbeidere og
det å ha det hyggelig på jobb.
Copyright © 2013 by Cue AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: mail@cue.as